Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

08_Track_8.mp3 01_Track_1.mp3 Learning_English.mp3 Killer_Lucky1.gif Killer_Lucky.gif Hinhdongdtphuonghoanglua81890.gif Coollogo_com22538117.gif Van_bao_41521981225263.jpg Van_bao_41521981225262.jpg Van_bao_41521981225260.jpg Van_bao_41521981225258.jpg DSC_1041.jpg QUEHUONGB.swf No__Che_Linh_NCT_60634027823606562500.mp3 CaybadauCamLy.mp3 Cac_bai_hat_ve_que_huong_Binh_Dinh___Dien_Dan_Hoc_Sinh_chuyen_Le_Quy_Don_Binh_Dinh__LSSF_.mp3 Han_do_ban__Che_Linh_NCT_1192346169.mp3 Duy_Khanh__Xuan_Nay_Con_Khong_Ve.mp3 Truong_Vu__Dem_buon_tinh_le.mp3

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

CHAT VỚI QUẢN TRỊ VIÊN

 • (Admin Hoàng Trương 0984428187)
 • (( Bí Thư - Phó Hiệu Trưởng ) Đặng Văn Nhượng)
 • (Kế toán-VP Thái Bích Vân)
 • (GV Tin học Võ Văn Quý)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Nhật
  Ngày gửi: 10h:06' 26-04-2016
  Dung lượng: 762.6 KB
  Số lượt tải: 1076
  Số lượt thích: 0 người  An Nghia Secondary School
  Warmly welcome to class 8A1
  English 8

  Done by Mr.Quang
  Lucky numbers
  Team A
  Team B
  might / We / on / moon./ live / the
  We might live on the moon.
  Nick said, “I come from a small town in England.”
  Nick said that he came from a small town in England.
  We might to live with robots in the future.
  We might live with robots in the future.
  Lucky number
  He told that he was busy then.
  He said that he was busy then.
  Miss Hoa said that she is free then.
  Miss Hoa said that she was free then.
  Lucky number
  Mr. Tuan said that he would visit Hue tomorrow.
  Mr. Tuan said that he would visit Hue the next day.
  UNIT 12: LIFE ON OTHER PLANETS
  Friday, April 22nd, 2016
  LESSON: A CLOSER LOOK 2
  I. Modals: May and Might
  It might rain tonight.
  It may rain tonight.
  It may be a book or it might be a game.
  You may park here.
  You may not smoke here.
  S + may / might (not) + V
  1. Examples:
  2. Forms:
  3. Uses:
  - We use may/ might to say that something is possible at present or in the future. However, Might is less possible than May.
  - We use may to say that something we have permission to do. We do not use might in this case.
  Find the mistake in each sentence.
  1. Where is Nam? -> He mays be in the office.
  2. She might goes to Ha Noi next year.
  3. Students over eighteen might drive a motorbike
  4. You may had a little difficulty doing this test.
  1. Where is Nam? -> He may be in the office.
  2. She might go to Ha Noi next year.
  3. Students over eighteen may drive a motorbike
  4. You may have a little difficulty doing this test.
  Task 1: Use may / might to fill each of the blank.
  You …………….. have a little difficulty driving at night.
  I …………… have an allergy to shrimp. I have never tried it.
  We …………….. go to London for a holiday if we can still afford it.
  The examiner says we ……………. leave when we have finished.
  I don’t know, but I ……………… go to the lecture about UFOs.
  Students ………………. only borrow four books at a time.
  There ……………… be life on other planets.
  Students over fifteen …………… bring a phone to school.
  may/ might
  may/ might
  may/ might
  may
  may/ might
  may
  may/ might
  may
  Rewrite the sentences using may or might.
  1. Perhaps Jane is busy now.
  -> Jane ……………………………
  2. It’s possible that Lan will live in the USA.
  -> Lan ……………………………
  3. It’s possible that Nam won’t be here.
  -> Nam ……………………………
  4. Perhaps she wants to be alone.
  -> She ……………………………
  may/might be busy now.
  may/might live in the USA.
  may/ might not be here.
  may/might want to be alone.
  II. Reported speech: questions
  Những thay đổi khi chuyển đổi lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp.
  Lùi thì của động từ.
  Thay đổi đại từ, tính từ sở hữu ở ngôi 1 và ngôi thứ 2.
  Thay đổi những từ ngữ chỉ không gian và thời gian.
  1. Report a Yes/No question.
  Nam said to me, “Are you busy now?”
  Examples:
  Nam asked me
  If/ whether
  I was busy then.
  “Did you see a UFO?” Mr. Tuan asked her.
  Mr. Tuan asked her
  If
  she had seen a UFO.
  Structure:
  S + asked + (O) + if/ whether + S + V (past tense)
  2. Report a Wh-question.
  Examples:
  Miss Nga said to me, “What are you doing now?
  Miss Nga asked me
  what
  I was doing then.
  “What exactly did you see yesterday?” Mr. Nam asked us.
  Mr. Nam asked us
  what exactly
  we had seen the day before.
  “How old will you be next year, Nga?” he asked.
  He asked Nga
  how old
  she would be the following year.
  Structure:
  S + asked + (O) + question word + S + V (past tense).
  Find the mistake in each sentence
  1. Mr. Thanh told me if I was busy then.
  A B C D
  2. Miss Nga asked him whether he will visit Hue the next day.
  A B C D
  3. Mrs. Lan asked me what time had gone I to school the day before.
  A B C D
  4. Mai asked us that we had seen a UFO before.
  A B C D
  5. Lan asked them where they had gone yesterday.
  A B C D
  Task 2. (page 62) Discuss the task in pairs.
  Read the dialogue on page 62 and finish the following sentences.
  The interviewer asked Nick .……..exactly he had seen.
  Nick answered that he ………….a UFO. He said it …………. …in a grassy area.
  The interviewer asked ………Nick had been doing when he saw the UFO.
  Nick said that he ………………….for a walk.
  The interview asked what it ……………..like.
  Nick said it ……………big and bright and it ………………….a big disc in the sky.
  The interview also asked if the alien …………….him.
  Nick told the interview that he ……………..behind a tree.
  what
  had seen
  had landed
  what
  had been going
  had looked
  had been
  had looked like
  had seen .
  had hidden
  Task 4. (page 62) Discuss the task in groups.
  Rewrite the sentences as reported speech.
  “Do you go for a walk everyday?”
  The interviewer asked Nick ……………………………………
  2. “How did you feel when you saw the alien?”
  He asked Nick …………………………………………………..
  3. “What did the alien look like?”
  He asked Nick ……………………………………………………
  4. “Why didn’t you take a photo of the alien?”
  He asked Nick ……………………………………………………..
  5. “How long did the UFOs stay there?”
  He asked Nick ………………………………………………………


  If he went for a walk every day.
  how he had felt when he had seen the alien.
  what the alien had looked like.
  why he hadn’t taken a photo of the alien.
  how long the UFOs had stayed there.
  Work in groups of three.
  Use the following questions to ask your friends and
  then report your questions and your friends’ answers.

  Where do you live?
  How do you go to school?
  What did you see yesterday?
  What will you do tomorrow?
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  X
  o
  O1
  x1
  come / May / I / in?
  Noughts and crosses
  X
  o
  O2
  x2
  Mr. Tuan asked me, "Do you see Hoa?
  O3
  x3
  X
  o
  Miss Hoa asked him, "Do you go to school on foot?"
  O4
  x4
  X
  o
  Mr. Tuan asked her, "Do you have money?"
  O5
  x5
  X
  o
  It`s possible that she will go to the movies. (might)
  o
  X
  O6
  x6
  It`s possible that Nga will not go out tonight. (may)
  X
  o
  O7
  x7
  Mr. Nam asked them, "How are you?"
  o
  X
  O8
  x8
  She may visits her friends next week.
  X
  o
  O9
  x9
  Mr. Thanh said, "I am busy now."
  III. Homework.
  Learn the lesson well.
  Study the comments of the five students on page 63 about the possibility of other life forms in our galaxy.
  Do the homework in WB: Task 6,7 (page 46) and Task 1 (page 50).
  Thank you very much
  For attending our lesson today
  Goodbye
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Chào mừng quý vị đến với Website THCS Ân Nghĩa-Hoài Ân.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.